7. februar 2021

Generalforsamling.

Der indkaldelses til generalforsamling, Tirsdag den 23/2 kl. 19.00. Generalforsamlingen vil i år forgå online, så tilmelding er nødvendig og skal ske til Klaus Almind: ka@firmaidraet.dk forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før mødet.