Persondata

Hvorfor registrerer og bruger Skanderborg Firmaidræt personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne informere dig bedst muligt om arrangementer du måtte være interesseret i, eller som du har tilmeldt dig

Bruges der eksterne databehandlere?

Ja, i forbindelse med løbsarrangementer gøres der brug af Sportstiming, med hvilke Dansk Firmaidræts Forbund har indgået en databehandleraftale

Denne databehandleraftale kan rekvireres direkte hos os, da den er et led i vores datadokumentation

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger Skanderborg Firmaidræt?

Vi registrerer og bruger udelukkende grundlæggende personoplysninger som dit navn, telefonnummer og mailadresse

Hvordan får du ændret dine oplysninger?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener at vi har oplysninger om dig, som ikke er opdaterede eller er irrelevante, så vi kan rette eller slette dem - se mailadresse nederst på siden!

Hvilket regelsæt er der for dine oplysninger?

Alle personoplysninger ældre end 2 år slettes